Hvem er vi?

Vi er en liten gruppe frivillig engasjerte mennesker med et stort hjerte for barnet i mammas mage.

Noen ganger kan det oppleves som en krise å bli gravid. Forskjellige forhold i livet kan gjøre at det føles umulig å bære frem barnet.

Vi ønsker å støtte deg i valget om å beholde og bære frem barnet ditt.

I mammas mage er et gratis tilbud, og vi er ikke et faglig rådgivningsorgan.

Hvorfor?

Vi ønsker å:

- hjelpe jenter gjennom en vanskelig tid

- hjelpe jenter til å ta bevisste valg

- verne om livet i det mest sårbare stadiet

- vise godhet, nestekjærlighet og omsorg

Hvordan?

- Samtaler og medvandring med gravide som ønsker å beholde barnet

- En reservebestemor som den gravide og barnet kan få støtte hos

- Hjelpe til med nødvendig utstyr og praktiske ting

- Undervisning for ungdom innen temaene menneskeverd, etikk og graviditet. Dette for å sette fokus på menneskets iboende verdi helt fra livets start. Vi har undervist for både ungdomsskoleelever og konfirmanter, og vi kommer gjerne til din klasse, menighet e.l.!

Avdeling Ryfylke

60166655_350786499122147_256903786208323

Elisabeth Sedberg

Undervisnings- og økonomiansvarlig

Er gift og har 2 barn. Bor på Jørpeland

60092958_1023910397815568_49694513997052

Rannveig M. Larsen

IT-ansvarlig

Sykepleier, gift og bor på Tau.

Skjermbilde 2018-09-24 kl. 13.57.38.png

Bernt Magnar Ravnås

Gutte-konsulent og styremedlem

Avdeling Jæren

60592927_2431952197041976_72470547326597

Karianne Espegren Aarsland

Kontaktperson avd. Jæren

Gift, 5 barn. Er først og fremst hjemmeværende, og jobber i PU-bolig som omsorgsarbeider.

60387977_819475848433329_816695124043392

Anita Malmin

Kontaktperson avd. Jæren

Gift, har 5 barn, bor på Nærbø. Driver et anleggsgartner-firma sammen med mannen.

60157330_2675176239183827_32807746824579

Inger Marie Larsen

Førskolelærer og jobber i barnehage. Er gift og har 4 barn. Bor på Nærbø.

60159223_1198472196998270_23919481613765

Stine Kolnes Aamodt

Gift, har to barn. Assisterende butikksjef og hjemmeværende mor.