Hvem er vi?

Vi er en liten gruppe frivillig engasjerte mennesker med et stort hjerte for barnet i mammas mage.

Noen ganger kan det oppleves som en krise å bli gravid. Forskjellige forhold i livet kan gjøre at det føles umulig å bære frem barnet.

Vi ønsker å støtte deg i valget om å beholde og bære frem barnet ditt.

I mammas mage er et gratis tilbud, og vi er ikke et faglig rådgivningsorgan.

Hvorfor?

Vi ønsker å:

- hjelpe jenter gjennom en vanskelig tid

- hjelpe jenter til å ta bevisste valg

- verne om livet i det mest sårbare stadiet

- vise godhet, nestekjærlighet og omsorg

Hvordan?

- Samtaler og medvandring med gravide som ønsker å beholde barnet

- En reservebestemor som den gravide og barnet kan få støtte hos

- Hjelpe til med nødvendig utstyr og praktiske ting

- Undervisning for ungdom innen temaene menneskeverd, etikk og graviditet. Dette for å sette fokus på menneskets iboende verdi helt fra livets start. Vi har undervist for både ungdomsskoleelever og konfirmanter, og vi kommer gjerne til din klasse, menighet e.l.!

Avdeling Ryfylke

Elisabeth Sedberg

Undervisnings- og økonomiansvarlig

Er gift og har 2 barn. Bor på Jørpeland

Rannveig M. Larsen

IT-ansvarlig

Sykepleier, gift og bor på Tau.

Bernt Magnar Ravnås

Gutte-konsulent og styremedlem

Avdeling Jæren

Karianne Espegren Aarsland

Kontaktperson avd. Jæren

Gift, 5 barn. Er først og fremst hjemmeværende, og jobber i PU-bolig som omsorgsarbeider.

Anita Malmin

Kontaktperson avd. Jæren

Gift, har 5 barn, bor på Nærbø. Driver et anleggsgartner-firma sammen med mannen.

Inger Marie Larsen

Førskolelærer og jobber i barnehage. Er gift og har 4 barn. Bor på Nærbø.

Stine Kolnes Aamodt

Gift, har to barn. Assisterende butikksjef og hjemmeværende mor.